Helal Gıda Belgesi


Yurt içinde ve yurt dışında gıda alıp satmak gerçekten çok zor koşullarda sağlanmaktadır. Gerek tedarikçiler gerekse son Müslüman müşteri, tükettiği gıdanın Helal olup olmadığını merak etmekte ve satın alırken helal sertifikası olan ürünleri tercih etmektedir. Yurt dışına gıda ürünleri satan üreticilerin artık karşısına Helal Belgesi olması şartı getirilmeye başlanmıştır. Bu belge artık güvenilir Helal Gıda olmanın yanında üreticinin pazarlama metodu olarak ta kullanılmaktadır. Yurt dışından ve yurt içinden gıda alan firmalarda artık üreticinin Helal Belgesi olmasını zorunlu koşmaya başlamışlardır.

Helal Belgesi için aranan asgari şartlar

- Ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,

- Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması, – İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve HACCP şartlarını sağlamalıdır.

- Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması Helal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Malezya Jakim tarafından akredite olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir. KAS Sertifikasyon, Malezya Helal Belgelendirme Kuruluşu “Jakim” tarafından akredite edilmiş ve belgelendirme yapmaktadır. Bu belgeler Jakim tarafından da onaylı ve tüm dünyada geçerli olan Helal Belgesi’dir.

Helal Belgesi’nin yararları nelerdir?

- Helal Sertifikalama, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar,
- HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir,

- Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar, - Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

KAS Sertifikasyon Helal Belgesi, Malezya akrediteli, tüm İslam alemi tarafından itibar edilen, dünyanın her yerinde geçerli olan bir belgedir.

Helal Belgesi nedir?

İslami kurallara uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır. HALAL Arapça bir kelime olup, İslam dinince uygun görülen yiyecek ve içeceklere verilen İslami izin demektir. Yani İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası belgeye verilen addır.

Helal belgelendirme, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlardır. Ayrıca helal belgelendirme ülke yönetiminin kontrol birimlerine gıda emniyeti konusunda destek hizmeti de sağlar.

Niçin Helal belgelendirme yapılmaktadır?

Helal belgesi, Müslüman tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1.5 milyar Müslüman’ı ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.

Bilindiği gibi başta A.B.D. ve İsrail olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gıda maddelerinin ihracatı aşamasında Yahudi cemaatinin Kosher belgesi zorunluluk olmaktadır. Ancak Müslümanların azınlıkta kaldığı ülkelerde inanışlara uygun ürünlere ulaşmak zor olmaktadır. Bunun temini için yapılan kontrol ve incelemelerin sonucu uygunluk beyanına ilişkin olarak, dünya üzerinde yaygın olarak HELAL Sertifikası düzenlemesi yönetimi uygulanmaktadır.

Bugün Almanya, A.B.D., Fransa, Avustralya ve Müslüman yoğunluklu ülkeler başta olmak üzere ithal edilen gıda ürünlerinde Helal Sertifikası aranmaktadır. Ayrıca Türkiye içinde de bu konuda çok hassas gruplar bulunmakta ve sadece denetimi yapılmış helal belgesi olan ürünleri almaktadır. Bu kişiler ve gruplar sürekli bizleri arayarak ve web sitemizi takip ederek belgelenmiş firmaları öğrenmektedir ve sadece o ürünleri tüketmektedir. Bu süreçte helal belgeli firmalarında satışları artmaktadır.

Helal Belgelendirilmiş ürünler için pazar durumu nedir?

Helal Belgeli ürünler için Pazar çok büyüktür. Dünyadaki 1.5 milyar müslümanı,milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır.10 milyon Amerika’da, 25 milyon Avrupa’da, 300 milyon Afrika’da, 850 milyon Asya’da, 250 milyon Ortadoğu’da yaşamaktadır. Kaynaklar, Helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 milyar ABD Doları civarında olduğunu belirtmektedir.

Helal ürünlerin üreticisi olarak ürünlerimi nasıl sertifika alınmaktadır?

Başvuru formu doldurulduktan sonra müşteri ile sözleşme imzalanır ve uzman Helal Baş Denetçileri başvuruyu inceledikten sonra denetim planlaması yapılmaktadır.. Denetim sonucunda uygun görülürse firmaya Helal Belgesi veriliyor. Sertifikasyon bir yıllık dönemi kapsıyor. Süresi dolduğunda güncelleme yapılması gerekiyor. Ayrıca yıl içinde habersiz denetimler de yapılmakta olup, helal üretim şartlarında bir aksama olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Haram olan ürünler:

  •   Domuz, domuz eti ve domuz ürünleri,

  •   İslami usule göre kesilmemiş hayvanlar,

  •   Kesilmeden önce ölmüş hayvanlar,

  •   Allah (C.C.)’ dan başkası adına kesilmiş hayvanlar,

  •   Alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler,

  •   Kan ve kandan yapılmış ürünler,

  •   Yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi biri ile karıştırılmış gıdalar.

     

 
WhatsApp Destek
0 549 335 48 35